Gi8

Thống kê tần số nhịp Truyền Thống bộ số 23

Ngày Thứ Số lần về Về ở giải Số nhịp xuất hiện
19-06-2024 Thứ tư 1 G6-3;
22-06-2024 Thứ bảy 3 G3-2; G3-2; G5-5; 3
26-06-2024 Thứ tư 2 G4-1; G4-2; 4
27-06-2024 Thứ năm 1 G4-1; 1
29-06-2024 Thứ bảy 1 G5-1; 2
30-06-2024 Chủ nhật 2 G6-1; G6-3; 1
08-07-2024 Thứ hai 1 G4-2; 8
11-07-2024 Thứ năm 1 Gdb-1; 3
14-07-2024 Chủ nhật 1 G6-2; 3