Loto188

Thống kê tần số nhịp Truyền Thống bộ số 23

Ngày Thứ Số lần về Về ở giải Số nhịp xuất hiện
25-08-2023 Thứ sáu 1 G2-1;
01-09-2023 Thứ sáu 1 G4-3; 7
04-09-2023 Thứ hai 1 G5-6; 3
08-09-2023 Thứ sáu 2 G7-4; G7-4; 4
11-09-2023 Thứ hai 3 G5-3; G5-4; G5-4; 3
12-09-2023 Thứ ba 2 G1-1; G3-1; 1
14-09-2023 Thứ năm 1 G5-5; 2
18-09-2023 Thứ hai 2 G3-6; G4-4; 4
20-09-2023 Thứ tư 1 G7-2; 2