Loto188

Thống kê tần số nhịp Truyền Thống bộ số 23

Ngày Thứ Số lần về Về ở giải Số nhịp xuất hiện
07-01-2023 Thứ bảy 1 G5-6;
16-01-2023 Thứ hai 2 G4-3; G7-4; 9
19-01-2023 Thứ năm 1 G7-2; 3
29-01-2023 Chủ nhật 1 G4-3; 10
31-01-2023 Thứ ba 1 G3-2; 2