Gi8

Công cụ xổ số - Tách dàn đặc biệt

Công cụ này sẽ tách những cặp số có dạng thu gọn ABA thành dạng AB và BA

Những cặp số rời (độc lập), chẳng hạn CD, EF sẽ được giữ nguyên

Ví dụ:

Dàn số nhập vào là: 121,343,898 sau khi tách thành dàn 12, 21, 34, 43, 89, 98

Dàn số nhập vào là: 12,343,56,898 sau khi tách thành dàn 12, 34, 43, 56,89, 98

Kết quả tách dàn số